Fondacija “Ljiljan” IZBSA: Konkurs za dodjelu stipendija

Fondacija “Ljiljan” IZBSA: Konkurs za dodjelu stipendija

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike  (IZBSA) raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2022/2023. godinu.

Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će biti dodijeljene u januaru 2023. godine sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu.

Fondacija će za 2022/2023. školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini.

U slučaju da bude primljen veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni početkom decembra 2022. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Uslovi konkursa:

– Pravo na stipendiranje imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.

– Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

– Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),

– Dokaz da ste redovan student sa prosjekom ocjena,

– Za studente prve godine potrebna je diploma sa ocjenama srednje škole (minimalan prosjek 4.5),

– Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,

– Kućna lista,

– Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,

– Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),

– Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerena u opštini,

– Potvrda o primanjima u porodici (platna lista sa posla, ček od penzije ili potvrda sa biroa).

– Sve aplikacije se vrše online na sljedećem linku.

– Upite i dodatne informacije tražite putem e-maila.

– Sistem bodovanja je dostupan na linku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 15. novembra 2022. godine.

Preporod.info

error: Content is protected !!