BiH dobila preporuku za kandidatski status: Ovo su uslovi koje su nam postavili

BiH dobila preporuku za kandidatski status: Ovo su uslovi koje su nam postavili

“Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda sa evropske strane upućena je BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazu uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost”, istaknuo je Varhelyi.

Nakon izbora koji su održani u BiH, dodao je Varhelyi, očekuju da će zakonodavna tijela i vlade na državnoj razini i razini kantona brzo biti formirana kako bi se počeli baviti evropskim reformama.

Kazao je i da će u decembru Evropska komisija donijeti konačnu odluku.

U preporuci se navodi da bi BiH trebala poduzeti niz koraka. Ovo je osam uslova za BiH iz preporuke Evropske komisije za kandidatski status:

1. Usvojiti, kao pitanje prioriteta, izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kako bi se osigurao integritet

2. Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

3. Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa

4. Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

5. Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila

6. Osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja

7. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

8. Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

Agencije

error: Content is protected !!