ODRŽAN SASTANAK GRAĐEVINSKOG ODBORA NA ŠKROBUĆANIMA

ODRŽAN SASTANAK GRAĐEVINSKOG ODBORA NA ŠKROBUĆANIMA

Dana 30.januara 2023.g. (ponedjeljak) održan je sastanak Građevinskog orbora na Škrobućanima. Uz članove Odbora, sastanku su prisustvovali i glavni imam, Safet ef. Pozder, predsjednik Izvršnog orbora Medžlisa, Aziz Bobar te sekretar Munib Bećirović.
Nakon zajedničkog podne namaza u džamiji, predsjednik Građevinskog odbora, Rusmir ef. Čelebić upoznao je prisutne sa dinamikom radova na izgradnji munare te prezentovao finansijsko stanje. Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli svi prisutni zaključeno je slijedeće:
– sva sredstva potrebna za izgradnju munare su obezbijeđena
– obzirom da je i džamija u dotrajalom stanju, višak sredstava će se preusmjeriti u tu svrhu
– prvi korak su radovi na unutrašnjosti džamije (minber, mihrab, pod, prostirka, zidovi džamije, ograda na mahfilu i ostalo). U što kraćem periodu će se od potencijalnih izvođača zatražiti ponude, a po odabiru najbolje, krenuti sa radovima
– po okončanju ove faze pristupiti uređenju džamijskog dvorišta
– nastaviti sa ukupljanjem novčanih sredstava kako bi se svi radovi na džamiji završili i kako bi džamija, zajedno sa Šehidskom kapijom, napokon došla u stanje koje i zaslužuje.
Građevinski odbor još jednom poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe i da svojim prilozima podrže planirane aktivnosti. U prilogu su i načini uplate iz BiH i inostranstva uz svrhu doznake “za džamiju na Škrobućanima”

Građevinski odbor

MIZ Prozor

error: Content is protected !!