U novoj školskoj 2023/2024. godini nastavlja se zabrinjavajući trend smanjenja broja đaka

U novoj školskoj 2023/2024. godini nastavlja se zabrinjavajući trend smanjenja broja đaka

Prema analizi Federalnog ministarstva obrazovanja, u prethodnom desetogodišnjem period broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u Federaciji BiH smanjivao se za oko dva posto u prosjeku za svaku školsku godinu.

Podaci kojima raspolaže Preporod.info, a koji su nam dostavljeni iz Saveza samostalnih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Federacije BiH, pokazuju da će se smanjenje broja učenika u osnovnim školama nastaviti i dalje.

IMG-97185eb17ed1931f115fa715216cc3d2-V.jpg - U novoj školskoj 2023/2024. godini nastavlja se zabrinjavajući trend smanjenja broja đaka

– U školskoj godini koja je pred nama 2023/2024., očekuje se da bi u Federaciji trebalo biti upisano oko 17.600 prvačića, a da će ukupan broj učenika osnovnih škola biti 168.225 – podaci su Federalnog ministarstva obrazovanja koji su dostavljeni krovnom sindikatu.

Sudeći po broju prvačića, najpraznije klupe su u školama u Bosansko-podrinjskom (198) i Posavskom kantonu (200), dok Sarajevski (4.264) i Tuzlanski (3.638) kanton imaju najveći broj đaka u svojim učionicama.

Da su zabrinjavajuće brojke kada je riječ o broju upisane djece u škole na području Federacije BiH jasno se vidi ako se uporede podaci iz perioda 2014/2015 godinu. Tada je upisano bilo 22.264 prvačića, dok je u prošloj školskoj godini taj broj bio 17.997 mališana koji su sjeli u školske klupe u prve razrede. Dakle, u samo nekoliko godina manje je 4.267 prvačića u školama.

Deficit broja učenika ponajviši je u Unsko-sanskom kantonu, čak za 37 posto, a u Posavskom za 33, 6 posto. U Federaciji BiH ukupno je manje prvačića u zadnjih deset godina za 14 posto!

Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku FBiH, u posljednje četiri godine smanjuje se i broj srednjoškolaca.

U školskoj 2022/2023. je 70.415 srednjoškolaca, u prethodnoj godini bilo ih je 70.024, u školskoj 2020/2021. 71.328, u školskoj 2019/2020. 72.892, a u školskoj 2018/2019. godini bilo ih je 76.174.

– Među najvažnijim uzrocima smanjenja broja upisanih učenika u prvi razred osnovne i srednje škole i smanjenja ukupnog broja učenika u Federaciji BiH, smatra se pad nataliteta, koji je posljedica teške ekonomske situacije u društvu i velike stope nezaposlenosti mladih koji planiraju porodicu – kažu iz Sindikata.

Među ostalim faktorima koji imaju uticaj na smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školama, dodala je, su migracije stanovništva, posebno iseljavanje s djecom školskog uzrasta.

Inače, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke svake godine izrađuje Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u tekućoj školskoj godini i kao sveobuhvatan informativno-analitički dokument, koji se temelji na podacima dobivenim od kantonalnih ministarstava obrazovanja, dostavlja Vladi FBiH na razmatranje.

To će biti realizirano i ove godine, nakon što kantonalna ministarstva obrazovanja budu imala objedinjene podatke.

(A.N./Preporod.info)

error: Content is protected !!